Merk: Plagron
Model: f900884
€6,25
Excl. BTW: €5,17

Plagron Lemon Kick 500ml

Verlaagt de pH-waarde op natuurlijke wijze

Lemon Kick is een biologische pH-regelaar waarmee je de pH-waarde van het voedingswater kunt verlagen tot het ideale bereik van 5,5 – 6,5. Alleen een voedingsoplossing met de juiste pH-waarde zorgt ervoor dat de plant de voedingstoffen in de juiste verhouding opneemt. Dit heeft vervolgens een stimulerend effect op de stofwisseling, waardoor de plant sneller groeit.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Voeg Lemon Kick toe in stappen van 0,5 ml per liter water (1:2000) en meet voortdurend de pH-waarde.

Bewaren

Rechtop vervoeren en donker bewaren. Bewaartemperatuur: 0 - 30˚C. Na oplossen in water maximaal 24 uur houdbaar.

Waarschuwing

  • H315: veroorzaakt huidirritatie.
  • H318: veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P280: beschermende handschoenen / beschermende kleding/oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Samenstelling

Water, citroenzuur.

Tips van Plagron

  • Lemon Kick heeft een sterke werking en dient daarom stapsgewijs toegediend te worden.
  • Lemon Kick is veiliger in gebruik dan de reguliere pH-regelaars pH Plus en pH Min.