Merk: Bio G Power
Model: 11.557
€34,95
Excl. BTW: €28,88

Beschikbare opties:

Bio G Power PH- Groei 5 liter

Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor groeiende planten

Aanwijzingen voor gebruik:

  • Toevoegen naar behoefte.
  • Goed roeren en altijd de ph meten.
  • Advieswaarde pH: 5,5 tot 6,3

Waarschuwing:

  • Corrosief, 38 % salpeterzuur Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen. D
  • raag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
  • Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
  • Bij een ongeval of Indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. (indien mogelijk dit etiket tonen).
  • Damp niet inademen