Merk: Bio G Power
Model: 11.553
€8,95
Excl. BTW: €7,40

Bio G Power PH- Bloei 1 liter

Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor bloeiende planten

Aanwijzingen voor gebruik:

  • Toevoegen naar behoefte.
  • Goed roeren en altijd de ph meten.
  • Advieswaarde pH: 5,5 6,3

Waarschuwing:

  • Corrosief, bevat 59 % Fosforzuur Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen.
  • Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingmiddel voor de ogen en het gezicht.
  • Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
  • Bij een ongeval of Indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. (indien mogelijk dit etiket tonen) Damp niet inademen.

Garantie:

Bevat 41 % fosforzuuranhydride ( P205 )