Merk: Bio G Power
Model: 11.559
€8,95
Excl. BTW: €7,40

Bio G Power PH+ 1 liter

voor het verhogen van de pH van voedingsoplossingen

Aanwijzingen voor gebruik:

  • Toevoegen naar behoefte.
  • Goed roeren en altijd de ph meten.
  • Advieswaarde pH: 5,5 tot 6,3

Waarschuwing:

  • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen.
  • Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
  • Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
  • Bij een ongeval of Indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. ( Indien mogelijk dit etiket tonen)

Bevat:

Kaliumhydroxide 50 %

Garantie:

(K20) 42 %