Merk: Blumat
Model: 203
€39,75
Excl. BTW: €32,85

Tensiometer

- Voor het bepalen van het optimale moment van water geven -

 

Na een veld onderzoek met 10 van de beste meters heeft No Mercy gekozen tot het op de markt brengen van de "Blumat Digital 6" Tensiometer.


Nooit meer teveel of te weinig water met de Tensiometer

Vanaf nu behoort water geven ‘op het gevoel’ tot het verleden. Met de No Mercy Tensiometer is het mogelijk een beter inzicht te krijgen in de toestand van de grond. Hierdoor kunt u uw watergift beter afstemmen op de behoefte van de planten, hetgeen een besparing zal opleveren in het gebruik van water en meststoffen en een verbetering zal brengen in de kwaliteit en kwantiteit.


Wat is een Tensiometer? 

Een Tensiometer is een holle buis met een poreuze keramiektip aan de onderkant en een meeteenheid aan de bovenkant waarmee de drukhoogte wordt gemeten. De holle buis wordt gevuld met gedemineraliseerd water.

 

Hoe werkt een Tensiometer?

Met een Tensiometer kan de grondvochtigheid d.m.v. zuigspanning worden bepaald. Planten nemen water op uit de bodem tegen de zuigkracht van de grond in. Deze zuigkracht ontstaat ten gevolge van matrixkrachten op het water in de bodemporiën. Deze zuigkracht wordt meestal aangeduid met de term zuigspanning, en uitgedrukt in mbar (millibar) of hPa (hectopascal). Een Tensiometer meet dus de zuigkracht waarmee het in de grond vastgehouden water wordt vastgehouden. Hierdoor ontstaat onderdruk in de buis; deze wordt op de display van de aan de bovenzijde van de buis aanwezige manometer (of zuigkrachtmeter) aangegeven en geeft de minimale zuigkracht aan die de wortels moeten uitoefenen om water uit de grond op te nemen.

 

Succesvol kweken met een Tensiometer

Elke grond heeft een verzadigingspunt en een verwelkingspunt. Bij het verzadigingspunt is de zuigspanning 0 mbar, terwijl het verwelkingspunt voor planten rond de 200 mbar ligt. Optimaal is een waarde van ca. 80 mbar. (water geven totdat de Tensiometer 80 mbar aangeeft) Met de Tensiometer is het mogelijk deze waardes exact te meten en het juiste moment van de watergift te bepalen. Dit maakt de Tensiometer tot een onmisbaar meetinstrument voor een succesvolle teelt.