Merk: Roundup
Model: j147308
€32,50
Excl. BTW: €26,86

Roundup Ultra hardnekkig onkruid concentraat 250ML VOOR 500M²

Roundup Ultra Concentraat is speciaal bedoeld voor de bestrijding van zeer hardnekkige onkruiden zoals zevenblad, kweekgras, distels en Japanse duizendknoop. Roundup Hardnekkig Concentraat is een niet-selectieve onkruidbestrijder. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de wortels getransporteerd. Het is daarom belangrijk dat er bij bespuiting een flink ontwikkelde ontkruidbegroeing van 10-15 cm aanwezig moet zijn. Bij hardnekkige onkruiden is dat vaak in augustus/september.

 

Roundup bestrijdt onkruid tot in de wortels waardoor onkruid niet terugkomt. Behandel voor goed resultaat bij droog, niet te warm weer. Niet toepassen als er binnen 6 uur kans op regen bestaat. 

 

  • Totale onkruidbestrijder met systemische werking voor niet-verharde oppervlakken;
  • Bestrijdt alle onkruiden tot en met de wortel;
  • Geen nawerking in de bodem;
  • Zaaien en planten reeds mogelijk na één week.

Wanneer spuiten?

De werking van Roundup® wordt beïnvloed door de klimatologische omstandigheden. Voor een snelle en doeltreffende werking is het van belang een dag te kiezen zonder regen & wind, met een temperatuur tussen 12 en 25°C.

 

Vermijd besproeien wanneer het waait, om te verhinderen dat planten die behouden moeten blijven, aangetast worden. Vermijd ook contact van Roundup® met ogen en huid.

Vermijd besproeien wanneer het regent. De werking van Roundup® vermindert indien het regent binnen 6u na de behandeling. Hevige regen kan leiden tot afvloeien van het mengsel naar oppervlaktewater.

Behandel niet in de winter of bij zeer droog weer. De sapstroomactiviteit is dan zeer beperkt. Behandel eveneens niet in zeer warme perioden, om het verdampen van de oplossing te verhinderen

Waar kan ik Roundup® gebruiken?

Roundup® is de ideale partner voor de totale bestrijding van onkruid op zowel niet-verharde als verharde ondergronden. Roundup® wordt vaak toegepast in bestaande beplantingen, in moestuinen of onder hagen. Ook voor het onkruidvrij maken van de sier- en moestuin is Roundup® ideaal.

Het bestrijden van onkruid op verharde oppervlakken zoals bestratingen, paden en terrassen en het vernietigen van oude gazons, voor het inzaaien van nieuwe, zijn veel gebruikte toepassingen.

Goede raad: indien Roundup® gebruikt wordt naast te behouden planten of struiken, is een sproeier met beschermkap aangewezen.

 

Toepassingen

  • In beplantingen, onder struiken, tussen sierplanten of moestuin.
  • Voor de inzaai van gazons: als middel ter vermijding van nieuwe uitloop van stobben van afgezaagde bomen en struiken.
  • Verharde oppervlakken: Indien het onkruid zich op verharde oppervlakken bevindt, behandel dan enkel het onkruid, zonder de omliggende verhardingen te besproeien. Het mengsel dat niet op het onkruid belandt, is immers verloren en kan afvloeien naar het oppervlaktewater.