Merk: Roundup
Model: j147334
€17,25
Excl. BTW: €14,26

Roundup extra kant en klaar 1 liter

Roundup Kant en Klaar Extra is een Onkruidbestrijder speciaal voor hardnekkige onkruiden zoals distel, zevenblad, kweekgras en Japanse duizendknoop. Toepassing is later in het seizoen, vanaf augustus. 

  • Totale onkruidbestrijding met systemische werking.
  • Gebruiksklare formule.
  • Bestrijd onkruid tot in de wortels.
  • Eerste resultaat van afsterven zichtbaar na 24 uur.

Roundup® Gedeponeerd handelsmerk van Monsanto Technology LLC

Toelatingsnummer 10867N - 7.2 g/L glyfosaat (zuurequivalent)

De beste resultaten voor uw tuin

 

Wanneer spuiten?

De werking van Roundup® wordt beïnvloed door de klimatologische omstandigheden. Voor een snelle en doeltreffende werking is het van belang een dag te kiezen zonder regen & wind, met een temperatuur tussen 12 en 25°C. 

  • Vermijd besproeien wanneer het waait, om te verhinderen dat planten die behouden moeten blijven, aangetast worden. Vermijd ook contact van Roundup® met ogen en huid.
  • Vermijd besproeien wanneer het regent. De werking van Roundup® vermindert indien het regent binnen 6u na de behandeling. Hevige regen kan leiden tot afvloeien van het mengsel naar oppervlaktewater.
  • Behandel niet in de winter of bij zeer droog weer. De sapstroomactiviteit is dan zeer beperkt. Behandel eveneens niet in zeer warme perioden, om het verdampen van de oplossing te verhinderen

 

Waar kan ik Roundup® gebruiken?

Roundup® is de ideale partner voor de totale bestrijding van onkruid op zowel niet-verharde als verharde ondergronden. Roundup® wordt vaak toegepast in bestaande beplantingen, in moestuinen of onder hagen. Ook voor het onkruidvrij maken van de sier- en moestuin is Roundup® ideaal.

Het bestrijden van onkruid op verharde oppervlakken zoals bestratingen, paden en terrassen en het vernietigen van oude gazons, voor het inzaaien van nieuwe, zijn veel gebruikte toepassingen.

Goede raad: indien Roundup® gebruikt wordt naast te behouden planten of struiken, is een sproeier met beschermkap aangewezen.

 

Toepassingen

  1. In beplantingen, onder struiken, tussen sierplanten of moestuin.
  2. Voor de inzaai van gazons: als middel ter vermijding van nieuwe uitloop van stobben van afgezaagde bomen en struiken.
  3. Verharde oppervlakken: Indien het onkruid zich op verharde oppervlakken bevindt, behandel dan enkel het onkruid, zonder de omliggende verhardingen te besproeien. Het mengsel dat niet op het onkruid belandt, is immers verloren en kan afvloeien naar het oppervlaktewater. 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid:

Op permanent onbeteeld terrein op half-open en open verharde oppervlakken (grint, gravel, schelpen, grasbetontegels of andere tegels met voegen en grasbetonstenen of andere stenen met voegen)

Op onverharde paden en terrassen alsook onder hekwerken, afrasteringen en hagen.

In beplantingen, onder struiken, hagen en tussen sierplanten of moestuin.

Niet toepassen over oppervlaktewater of afvoerkolken.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

 

Gebruiksaanwijzing

Het middel is een onkruidbestrijdingsmiddel dat klaar is voor gebruik. Het middel is bedoeld voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid op permanent onbeteeld terrein en in beplantingen. Het middel bestrijdt de meeste éénjarige en overblijvende onkruiden (bijv. kweekgras, zevenblad, netels). Mossen en paardestaart worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Het wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. 24 Uur na toepassing zijn de eerste effecten waarneembaar.

Spuit bij groeizaam en droog weer. Regen binnen 6 uur na de bespuiting kan de werking nadeling beïnvloeden.

 

De onkruiden licht bevochtigen. afdruipen moet worden voorkomen. maximum 25 ml vloeistof per m² te bestrijden onkruid.

Planten, struiken, bomen enz. die rechtstreeks of na overwaaien met het middel in contact komen, worden gedood of beschadigd. Werk dus nauwkeurig, spuit alleen op de bladeren van de te bestrijden onkruiden. Spuit bij windstil weer, voorkom overwaaien.